Vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud zboží zakoupené přes internetový obchod tisknutricka.cz neodpovídá vašim představám, máte možnost toto zboží vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Tato možnost vrácení platí i na zboží, které jste si vyzvedli osobně na výdejním místě prodávajícího.

Postup pro vrácení zboží
Vrátit zboží můžete jedním ze dvou způsobů:
Vrácení poštou
1. Vyplňte a vytiskněte si formulář ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY. Údaje potřebné k vyplnění naleznete na faktuře.
2. Uvěďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
3. Zboží pečlivě zabalte, nejlépe do původního obalu, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Nezapomeňte přiložit podepsané Odstoupení od kupní smlouvy a kopii dokladu o koupi.
4. Takto zabalené zboží odešlete jako Doporučený balíček, abyste měli doklad o odeslání. Neposílejte zboží na dobírku, takto odeslané zboží, nebude přijato. Doporučuji zboží pojistit.
5. Zboží pošlete na adresu:

Renáta Schäfferová
Lužická 392/12
779 00 Olomouc – Povel

Na této adrese je možné vrátit zboží osobně pouze po předchozí domluvě.

Vrácení na výdejním místě prodávajícího
Zboží můžete přinést na výdejní místo prodávajícího: Lužická 392/12, 779 00 Olomouc – Povel, spolu se zbožím přineste také doklad o koupi. Na výdejním místě zboží zkontrolujeme, sepíšeme Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a zajistíme vrácení peněz.

ČASTÉ DOTAZY

Zboží vyrobené nebo upravené na míru dle přání zákazníka, není možné vrátit. Zákonná 14. denní lhůta na vrácení zboží bez udání důvodu se na zboží vyrobené či upravené na míru nevztahuje, jelikož takové zboží není dále prodejné.

Po zakoupení zboží v našem internetovém obchodě tisknudarky.cz máte jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ) v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Tohoto práva můžete využít ve chvíli, kdy zboží neodpovídá vašim představám nebo vám z nějakého důvodu nevyhovuje.

V případě, že jste podnikatelem (právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání), pak se na vás zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech nevztahuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží zákazníkem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.

Zboží je možné vrátit i v případě částečného poškození, v takovém případě má prodávající právo snížit vrácenou částku za zboží o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
Je možné vrátit zboží i opotřebené, ovšem prodávající opět může chtít uhradit náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Pro vrácení celé částky zaplacené kupní ceny za zboží, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud nebude zboží kompletní, má prodávající právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.

Obal není předmětem koupě nebo součástí koupené věci. Zboží tedy nemusíte vracet v originálním obalu, ovšem prodávající má právo nechat kupujícímu úhradu nákladů na nové zabalení zboží. Prodávající má také právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Pokud však originální obal máte k dispozici, pomůže vám ochránit výrobek při přepravě.

V případě vrácení zboží poštou – vyplněný formulář ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY a kopii dokladu o koupi, pokud jste doklad ztratili, podle zákona postačí i výpis z bankovního účtu s vyznačenou transakcí.
Pokud jste odstoupení doručili prodávajícímu již dříve (např. emailem), doporučuji k balení přiložit kopii nebo vytištěný odeslaný email.
V případě vrácení zboží osobně na adrese výdejního místa prodávajícího, nezapomeňte přinést doklad o koupi nebo jeho kopii. Pokud jste doklad ztratili, podle zákona postačí i výpis z bankovního účtu s vyznačenou transakcí.

V zákonné 14 denní lhůtě musí být prodávajícímu doručeno odstoupení od smlouvy, nestačí pouhé zaslání poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy je potřeba odeslat co nejdříve, aby bylo prodávajícímu skutečně doručeno ve 14 denní lhůtě. Odstoupení od smlouvy nestačí odeslat poslední den lhůty, jelikož nejpozději poslední 14. den lhůty musí být skutečně doručeno prodávajícímu. Vracené zboží se doporučuje odeslat zároveň s odstoupením od smlouvy, ale po předchozí domluvě s prodávajícím lze zaslat i později.

Náklady na vrácení zboží prodejci hradí kupující a prodávající nemá zákonnou povinnost toto dopravné kupujícímu proplatit.
Zákonnou povinností prodávajícího je vrátit kupujícímu plnou výši kupní ceny za takto vrácené zboží, povýšené o cenu za dopravu. V tomto případě prodávající vrací cenu za dopravu ve výši nejlevnějšího způsobu dopravy poskytované prodávajícím.
Př.: Zákazník si objednal zboží, nezvolil nejlevnější druh dopravy, který prodávající nabízí, ale zvolil dopravu s vyšší cenou než je cena nejlevnější nabízené dopravy. Při navrácení zboží tedy prodávající musí vrátit zákazníkovi kupní cenu za zboží a částku za prodávajícím nabízený nejlevnější druh dopravy. Rozdíl mezi částkou za dopravu zvolenou zákazníkem a částkou za nejlevnější druh dopravy, prodávající nevrací.

Peníze za vrácené zboží zašlu na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do třiceti kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží prodávajícímu nebo než prokážete, že vracené zboží již bylo prodávajícímu odesláno. Náklady na vrácení zboží v tomto případě hradí kupující.

Ano, po vrácení zboží vám prodávající vrátí i například nákupem získané slevové kupóny či body do věrnostního programu.

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

b) u dodávky zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

c) u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
V e-shopu tisknudarky.cz vám nabízíme možnost nákupu a objednání zakázkové kusové výroby na vaše přání. Námi nabízené produkty nejsou jen finálními výrobky a zákazník má tak možnost před objednávkou zvolit u daných produktů změnu textu, změnu v motivu, změnit umístění motivu, rozměr, barvu, apod., zboží je po předchozí platbě upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Z tohoto důvodů spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve 14. denní lhůtě. Týká se i výměny zboží například textilu (trička, mikiny a jiné), kdy zákazník vybere neodpovídající velikost. Je v rámci povinnosti zákazníka vybrat odpovídající velikost přeměřením dle dané tabulky velikostí u každého z produktů. Případná výměna produktu, či vrácení částky za takto vyhotovený produkt není možná.
d) pokud bylo zboží opravováno, pozměňováno nebo udržováno spotřebitelem jinak než prodávající u daného zboží uvádí

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

f) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

g) Odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od kupní smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, použité, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Tyto informace o VRÁCENÍ ZBOŽÍ jsou platné od 01.09.2022